↓ Archives ↓

Leenofferte

Een voordelig krediet tegen lage rente is dichterbij dan ooit. Zelfs wanneer u een negatieve BKR codering hebt, is een voordelige lening toch nog mogelijk.

Wilt u snel en voordelig beschikken over een krediet? Diverse kredietvormen met een lage rente zijn voor u beschikbaar. Leenbalie is de ervaren bemiddelaar voor een snel en voordelig krediet, zelfs met een negatieve BKR codering!

Een offerte voor het lenen van geld

Soms moet of wilt u relatief grote uitgaven doen die u niet uit eigen financiële middelen kunt bekostigen. U kunt dan ervoor kiezen om geld te lenen bij een kredietverstrekker. Houd er wel rekening mee dat de totale terugbetaling van het bedrag dat u gaat lenen behoorlijk hoger is, omdat u ook rentevergoeding dient te betalen. Daarnaast dient u ook af te wegen hoe de verhouding tussen de totale aflossingsperiode en de levensduur van hetgeen u wilt financieren is. Het is verstandig om wanneer u geld wilt lenen, offertes bij meerdere geldverstrekkers aan te vragen.

Leenvorm en geldbedrag, lenen en offerte

Wanneer u geld wilt lenen, dan kunt u het beste zelf bepalen welk bedrag u denkt nodig te hebben en overwegen of dit een voor u verantwoord te lenen bedrag is. Daarnaast kunt u ook zelf al informatie verzamelen over de diverse leenvormen, zoals persoonlijke lening, doorlopend krediet en rentekrediet, en bepalen welke vorm u zelf het meest geschikt acht.

 

Aanvraag van een offerte en de beoordeling kredietwaardigheid

Geldverstrekkers waarbij u een offerte aanvraagt, zullen bepaalde informatie van u willen hebben om uw aanvraag te beoordelen, zoals:

· Uw personalia.

· De hoogte en bron van uw inkomen.

· Uw vaste lasten.

· Uw gezinssamenstelling.

· Heeft u al lopende kredieten en heeft u ooit problemen met de aflossing van kredieten gehad.

De geldverstrekker bepaalt aan de hand hiervan hoeveel vrije ruimte u binnen uw inkomen heeft om de aflossingen van een krediet te kunnen voldoen en op basis daarvan bepaalt men ook het maximaal te lenen bedrag. Vaak verstrekt men op basis van uw aanvraag en deze gegevens al een offerte onder voorbehoud van een BKR toets. Deze BKR toets doet men pas bij uw akkoord met de offerte en deze houdt in dat geldverstrekkers bij het BKR informeren naar uw leengedrag en aflosgedrag betreffende kredieten. Wanneer men informatie ontvangt waaruit de kredietverstrekker afleidt dat hij door u geld te lenen, een verhoogd risico loopt betreffende de afbetaling, zal hij u vaak geen offerte verstrekken.

 

Specificatie van een offerte

In een offerte moeten alle relevante gegevens worden vermeld die ook in een eventueel contract zullen worden opgenomen. Let er op dat een offerte vrijblijvend dient te zijn, ook al zult u vaak de offerte wel moeten tekenen voor gelezen. Wat staat er onder meer in de offerte ?

· Algemene persoonlijke gegevens van de geldvrager en geldverstrekker plus, meestal als bijlage, de algemene voorwaarden.

· Gegevens betreffende de leenvorm die aangeboden wordt, het beschikbaar te stellen geldbedrag, de gehanteerde rente en effectieve jaarrente, de looptijd van het krediet, de periodieke betaling en de totale kredietvergoeding.

Tenslotte: bijzonderheden zoals vaste of variabele rente, mogelijkheid van vroegtijdige aflossing en eventuele boeterente, mogelijkheid om afgeloste bedragen weer op te nemen, is er een aflossingsvrije periode en eventuele verzekering betreffende kwijtschelding afbetaling.

No Comment

Leave a Reply

Sorry, comments are closed.